Tämän viestin tarjoaa Nicotinell

Tupakkarahat voi panna tuottamaan – itselle ja muille

Tupakointi on kallis tapa. Vuodessa kuluu herkästi nelinumeroinen summa euroja savukkeisiin, jos poltat vaikka alle askinkin päivässä.
Tupakointi aiheuttaa kuluja sekä yhteiskunnalle että yksilölle.
Sen voisi kuitenkin kääntää voitoksi. Mitä jos tupakkarahat sijoitettaisiinkin esimerkiksi osakkeisiin? Säästämällä ja sijoittamalla rahan voi viisinkertaistaa muutamassa vuodessa – sen sijaan että polttaisi sen savuna ilmaan.

Tupakointi on vähentynyt Suomessa. Enemmän kuin joka kymmenes aikuinen kuitenkin polttaa edelleen. 1

Parissa kymmenessä vuodessa tupakoitsijoiden osuus koko väestöstä on pudonnut puoleen aiemmasta. Mutta miten tehdä Suomesta täysin savuton? Se vaikuttaa isolta haasteelta, sillä tupakointi vähenee nyt hitaasti, ja aika ajoin on nuorimpien naisten tupakointi jopa yleistynyt. 2

Tilastoidut muutokset vuodesta 2019 vuoteen 2020 ovat niin pieniä, että niitä on vaikea tulkita. Uusimman THL-taulukon mukaan joka tapauksessa tupakoivia on suomalaisista nyt 12 prosenttia. Miehistä savuttelijoita on 14 ja naisista 11 prosenttia. 3

Covid-19-pandemia näyttäisi vähentäneen tupakointia erityisesti keski-ikäisten miesten joukossa.

Useimmat haluavat lopettaa

Enemmistö tupakoivista haluaisi lopettaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n vuodelta 2018 laatima tupakkatilasto kertoo, että lopettamista tavoittele 63 prosenttia 20–64-vuotiaista päivittäin tupakoivista.

Konkreettisia yrityksiä päästä irti savuttelusta tehtiin myös paljon. Päivittäin tupakoivista miehistä 31 prosenttia ja naisista 45 prosenttia oli saman tilaston mukaan yrittänyt lopettaa tupakoinnin olemalla tupakoimatta vähintään vuorokauden viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tupakointi tulee kalliiksi niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Vuonna 2019 Suomessa myytiin 675 savuketta jokaista 15 vuotta täyttänyttä kohti. Se on yhteensä yli 3 miljardia savuketta eli noin 157 miljoonaa 20 savukkeen rasiaa vuodessa. 4

Suomen valtio kerää tupakkaverotuksella rahaa hiukan yli miljardi euroa vuodessa 5, mutta asiantuntijat arvioivat, että tupakoinnista aiheutuvat haitat ovat vielä suuremmat. 6

Sairauslomien, ennenaikaisten kuolemien ja muiden haittojen hintaa on vaikea märitellä tarkasti. Vuodelta 2012 tehdyssä tutkimuksessa päädyttiin summaan 1,5 miljardia euroa vuodessa. Silloin tupakkaveron vuosituotto oli vain puolet siitä, 752 miljoonaa euroa.

Ympäristökin kärsii tupakasta

Tupakointi maksaa yhteiskunnalle muutenkin kuin sitä kautta, että ihmiset sairastuvat ja sairauksien hoitaminen tulee kalliiksi. Myös ympäristölle aiheutuu haittoja.

Suomessa ympäristöön päätyy arviolta kaksi miljardia tupakantumppia vuodessa. 7 Niitä kertyy rannoille, tienvarsille, jalkakäytäville, puistoihin ja ylipäätään kaikkialle, missä ihmiset liikkuvat. Tumpit eivät hajoa luonnossa. Niistä kertyy mikromuovia vesiin ja muualle luontoon. Niistä huuhtoutuu myrkyllisiä aineita ympäristöön.

Maailmanlaajuisesti ajatellen tupakan vaikutukset ihmiskuntaan ovat mittavat. Kasvien kasvattamiseen tarvitaan viljelymaata. Jos kaikki tupakan viljelyyn käytetty maa käytettäisiinkin ruokakasveille, se riittäisi täyttämään noin 19 miljoonan ihmisen ravinnontarpeen. 8

Lopettamalla hyötyä yksilölle ja yhteisölle

Entä jos tupakkaa ei olisi lainkaan?

Ajatusleikeillä voi kehittää monenlaisia mahdollisia seurauksia. Myös yksilötasolla.

Merkittävimmät taloudelliset, terveydelliset ja elämänlaatua parantavat vaikutukset koskisivat sinua ja minua. Tupakoimattomuudesta hyötyvät perheet ja perheiden jäsenet, työpaikat sekä muut yhteisöt.

Jatketaan ajatusleikkiä:

Mitä muuta tupakointiin kuluvalla rahalla voisi tehdä? Paljonko tupakoitsija säästäisi pääsemällä eroon haitallisesta tavasta?

Se riippuu tietysti eniten siitä, miten paljon tupakkaa kuluttaa. Tutkimusten mukaan se vaihtelee paljon, mutta harvat pysyvät alle viidessä savukkeessa päivää kohti.

Jos polttaa vaikkapa 15 savuketta päivässä, siihen kuluu pyöreästi viisi euroa päivässä eli noin 150 euroa kuukaudessa ja 1 800 euroa vuodessa.

Katso – näin Nicotinell voi auttaa sinua

Pieniä lahjoja itselle – tai raha poikimaan

Rahalla voisi tehdä vaikkapa kohtuullisen lomamatkan tai hankkia kotiin uusia kalusteita.

Yksi keino edistää tupakasta irti pääsemistä voikin olla itsensä palkitseminen pienillä ”lahjoilla” aina, kun olet saavuttanut jonkin välitavoitteen. Päivän savuttomuuden kunniaksi voi ostaa kiinnostavan aikakauslehden.

Alle viikossa voit hankkia uuden ja kehuja saaneen kirjan, joko painettuna tai äänikirjana, tuomaan samalla sinulle tekemistä tupakoinnin tilalle. Tai käydä kaverin kanssa elokuvissa tai maksaa suoratoistopalvelun kuukausimaksun.

Kun on mennyt viikkoja, voi valita jo uudet korvakorut, hyvän illallisen tai ikimuistoisen konserttikeikan.

Sijoitus viisinkertaiseksi kolmessa vuodessa

Mutta mitä jos sijoittaisi tupakkarahat ja panisi ne tuottamaan voittoa?

Helsingin pörssiin sijoitettu raha on kasvanut tällä vuosituhannella hyvin. Siellä noteeratut osakkeet ovat viimeisen 20 vuoden aikana tuottaneet 6,1 prosenttia vuodessa. Kun sijoituksista pitää kiinni ja sijoittaa tuototkin edelleen, ne kasvavat korkoa korolle. 9

Jos aloittaa yhden vuoden tupakkarahoilla eli 1 800 eurolla ja sijoittaa aina joka kuukausi 150 euroa osakkeisiin, on kahdessa vuodessa koossa jo lähes 6 000 euroa.

Samalla kaavalla 1 800 euron aloituspotti on kolmessa vuodessa jo viisinkertaistunut reiluun 8 000 euroon ja seitsemässä vuodessa kasvanut kymmenkertaiseksi. Silloin puhutaan jo pienehkön uuden auton arvosta. Tai summasta, jonka voisi saada lainan ja päästä kiinni omaan asuntoon. 10

Tuottavasti sijoitettu raha ei jää pelkästään omistajansa iloksi. Se työllistää ja tuottaa yhteiskunnalle lisää verotuloja, mikä taas auttaa kehittämään julkisia palveluja kuten terveydenhuoltoa.

Tupakan hinta vain nousee

Tupakan hinta on Suomessa noussut asteittain, ja se nousee edelleen. Valtio on jo päättänyt kiristää tupakkaverotusta entisestään.

Sekin on hyvä syy miettiä, mitä muuta voisit tehdä rahalla, joka kuluu savukkeisiin tai muihin tupakkatuotteisiin.

Tiivistetysti todeten: voi tehdä hyvää itsellesi, läheisillesi, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Eikö kuulostakin hyvältä?

Yritätkö lopettaa tupakoinnin? Klikkaa tästä ja opi lisää!

Lähteet:

1.https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/paihteet-ja-riippuvuudet/tupakka

2.https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143281/Tupakkatilasto%202020%20full.pdf?sequence=3&isAllowed=y

3.https://suomenash.fi/tupakka/tupakointi/

4.https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka

5.https://vm.fi/tupakkaverotus

6.https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126796/URN_ISBN_978-952-302-503-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

7.https://suomenash.fi/tupakka/ymparistohaitat/tumppi-on-maailman-yleisin-roska/

8.https://ehyt.fi/wp-content/uploads/2020/06/Tositietoa-Tupakka-ja-s%C3%A4hk%C3%B6savuke.pdf

9.https://www.sijoittaja.fi/124139/helsingin-porssin-20-vuoden-tuotto-ja-johtopaatokset-tuottokehityksesta/

10.https://www.sijoittaja.fi/sijoittaminen/paranna-tuottoa/korkoa-korolle-laskuri/

Nicotinell auttaa tupakoinnin lopettamisen yhteydessä vieroitusoireisiin. Sisältää nikotiinia. Noudata annosteluohjeita. Ei alle 18-vuotiaille eikä tupakoimattomille.  Älä tupakoi käyttäessäsi Nicotinelliä. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin tuotteen aineelle tai jos olet tupakoimaton. Jos sinulla on sydän- ja verenkiertoelimistönsairaus, diabetes tai jokin muu sairaus, tai jos olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkärin kanssa. Haittavaikutuksena voi ilmetä huimausta, päänsärkyä, ruoansulatushäiriöitä ja kurkkuvaivoja, yskää, unettomuutta, purukumia käytettäessä leukalihasten kipua ja laastareita käytettäessä myös ihoärsytystä. Lue pakkausseloste. Itsehoitolääke. Lyhyt versio 14.2.2023. Perustuu 02/2021 – 12/2021 päivitettyihin valmisteyhteenvetoihin.
Lisätiedot: Haleon Finland Oy, puh: 0800 77 40 80, sähköposti: mystory.nd@haleon.com Tavaramerkit ovat Haleonin omistamia tai sille myönnettyjä lisenssejä. ©2023 Haleon tai sen lisenssinantaja. PM-FI-NICOT-22-00023