Tämän viestin tarjoaa Nicotinell

Lopettaminen on vaikeaa, mutta mahdollista

Ärtymys, painon nousu ja muut oireet kertovat siitä, että savuttomuuteen siirtyminen on vaikeaa. Siksi tupakoinnin lopettaminen on hyvä ajoittaa harkitusti.
Kannattaa myös tutkailla itseään, tapojaan ja kehon antamia merkkejä.
Kevät koittaa, ja silloin on hyvä hetki haastaa itsensä eroon tupakasta, tosissaan.

Rankka luku: maailmassa on huippuyliopistojen, mm. Oxfordin yliopiston ylläpitämien Our World in Data -sivujen mukaan pitkälle yli miljardi ihmistä, jotka polttavat säännöllisesti tupakkaa.1 Heistä 800 miljoonaa on miehiä.

Tupakointia on toki saatu vähenemään etenkin kehittyneissä länsimaissa, Suomi mukaan lukien.

Keinoja on ollut monia. Merkittävää on ollut tupakkatuotteiden verotuksen kiristäminen, joka on nostanut savukkeiden hintaa.

Lakeja on tiukennettu. Enää ei tule kuuloonkaan, että työpaikoilla tai ravintoloissa ja muissa julkisissa paikoissa polteltaisiin vapaasti.

Tärkeitä ovat olleet myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvat toimet. Harva asia tehoaa niin hyvin kuin se, että vähennetään tupakoinnin aloittamista.

Moni asia tekee lopettamisen vaikeaksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastot kertovatkin, että tupakoivien osuus väestöstä on Suomessa pienentynyt koko 2000-luvun ajan.2

Mutta numerot ovat pienentyneet viime vuosina varsin hitaasti. Se kertoo siitä, että on olemassa tietty joukko ihmisiä, joille savuttomuus on vielä kovempi haaste kuin useimmille muille.

Erityisesti näiden ihmisten kohdalla on tarpeellista kysyä, miksi lopettaminen on niin vaikeaa, ja mitä on tehtävissä luopumisen helpottamiseksi.

Myös koronapandemian rooli kehityksessä on kiinnostava ja pitkälti selvittämättä. Koska Covid-19 on keuhkosairaus, sen luulisi kannustavan ihmisiä jättämään tupakan. Koronainfektio on tupakoijalla usein vaikeampi ja infektioon liittyvät riskit ovat suurempia kuin tupakoimattomalla.

Toisaalta laaja siirtyminen etätyöhön ja yksinäisyyden yleistyminen ovat voineet vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan. Tekemisen ja tapaamisten puutteessa joku voi palata savukkeiden käyttäjäksi. Toinen saattaa hyödyntää sitä, että kotona töitä tehdessä ei tarvitse välittää työpaikan savuttomuussäännöistä.

Tupakoinnista irtaantumiseen tarvitaan vertaistukea ja kanssaihmisiä. Eristyksissä eläminen tarkoittaa, että kontaktit on hankittava useimmiten virtuaalisesti.

Koukuttaa kolmella tavalla

Tupakka sisältää nikotiinia. Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta. Esimerkiksi lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -suositukset määrittävät nykyään tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden sairaudeksi sairauksien joukossa.3

Lopettamisen tekee vaikeaksi etenkin se, että riippuvuus toimii monella tasolla. Ei ole kysymys yksin fyysisestä koukussa olemisesta.

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. On olemassa myös psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta, ja ne tulevat esiin voimakkaasti juuri silloin, kun tupakoitsija yrittää muuttaa omia pinttyneitä tapojaan.

Aina ei onnistu kerralla, siksi ei pidä antaa periksi

Vaikeudesta kertoo sekin, että monella vasta kolmas tai neljäs yritys onnistuu. Mutta yhden tai kahden retkahduksen ei siis kannata antaa lannistaa. Aina olosuhteet eivät ole kohdallaan. Kun ne ovat, onnistuu savuttomaan elämään siirtyminenkin paremmin.

Koska lopettaminen on vaikeaa, siitä kannattaa keskustella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Koska kyse voi olla sairaudesta, on tarpeen tullen harkittava lääkkeitä ja hoitoja riippuvuuteen.

Nikotiinikorvaushoito auttaa ja on ratkaisu monille tupakasta eroon pyrkiville. Korvaushoitoon voit käyttää vaikkapa Nicotinell-imeskelytabletteja, -lääkepurukumeja tai -depotlaastareita.

Brittiläisen tohtori Jamie Hartmann-Boycen johtama tutkimusryhmä tuli vuonna 2018 tulokseen, jonka mukaan nikotiinikorvaushoito lisäävät tupakoinnin lopettamisen onnistumismahdollisuutta 50–60 prosentilla.4

Suomen lääkäriseuran Duodecimin ylläpitämien Käypä hoito -ohjeiden mukaan nikotiinikorvaushoito auttaa lievittämään vieroitusoireita. Ohjeiden mukaan ne myös ”tehoavat tupakasta vieroituksessa ja lisäävät onnistumismahdollisuutta noin 1,5–2,5-kertaiseksi riippumatta muusta vieroitustuesta”.5

banner

Kysy itseltäsi nämä keskeiset kysymykset

Terveydenhuollon ammattilaisten, ystävien ja oman perheen apu on avuksi. Mutta itsekin voit valmentaa ja testata itseäsi.

Kysy itseltäsi esimerkiksi, kuinka pian herättyäsi sytytät päivän ensimmäisen savukkeesi.

Vastaus yhdistettynä päivässä polttamiesi savukkeiden määrään kertoo jo jotain siitä, millä tasolla fyysinen riippuvuutesi on.

Muiden muassa näitä kahta kysymystä käytetään ns. Fagerströmin nikotiiniriippuvuustestissä6 eli FTND:ssä, jota on käytetty viime vuosikymmeninä laajalti ympäri maailmaa.

Älä huolestu, jos paino nousee – sekin helpottuu

Tarkkaile itseäsi myös sen jälkeen, kun olet luopunut tupakoinnista: koetko itsesi ärtyneeksi tai levottomaksi, onko sinun vaikea keskittyä?

Kaikki nämä ovat yleisiä ja luonnollisia vieroitusoireita. Niiden kohtaamiseen voi valmistautua juuri elinolosuhteitaan ja tapojaan muokkaamalla – ja nikotiinikorvaushoitotuotteilla.

Painokin voi nousta, mutta se on luonnollista. Ei pidä huolestua edes siitä, vaikka paino aluksi nousee siinäkin tapauksessa, että olet lisännyt liikuntaa.

Painonlisäyksellä on taipumusta tasaantua ajan mittaan. Tarpeen tullen voit myös turvautua yksilölliseen painonhallintaan.

Tartu haasteeseen ja tähtää 28 päivän päähän!

Tupakoinnin lopettamisen hyödyt ovat ylivoimaisesti isommat kuin haitat. Tärkein kannustava fakta on tämä: kun olet ollut savuttomana 28 päivää, olet jo viisinkertaistanut mahdollisuutesi päästä lopullisesti irti tupakasta.7

Mikä siis parempi ajankohta haastaa itsensä eroon tupakasta kuin kevät ja toukokuu. Kun tartut toimeen vappuna, olet kesän tullen jo pitkällä!

Yritätkö lopettaa tupakoinnin? Klikkaa tästä ja opi lisää!

Lähteet:

  1. https://ourworldindata.org/smoking
  2. https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakoinnin-lopettaminen
  3. https://www.kaypahoito.fi/hoi40020
  4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29852054/
  5. https://www.kaypahoito.fi/hoi40020
  6. https://www.researchgate.net/publication/21222875_The_Fagerstrom_Test_for_Nicotine_Dependence_A_revision_of_the_Fagerstrom_Tolerance_Questionnaire
  7. https://www2.hse.ie/wellbeing/quit-smoking/success-stories-and-inspiration-quit-smoking/if-you-quit-smoking-for-28-days-youre-5-times-more-likely-to-quit-for-good.html

Nicotinell auttaa tupakoinnin lopettamisen yhteydessä vieroitusoireisiin. Sisältää nikotiinia. Noudata annosteluohjeita. Ei alle 18-vuotiaille eikä tupakoimattomille.  Älä tupakoi käyttäessäsi Nicotinelliä. Älä käytä, jos olet allerginen jollekin tuotteen aineelle tai jos olet tupakoimaton. Jos sinulla on sydän- ja verenkiertoelimistönsairaus, diabetes tai jokin muu sairaus, tai jos olet raskaana tai imetät, keskustele hoidosta lääkärin kanssa. Haittavaikutuksena voi ilmetä huimausta, päänsärkyä, ruoansulatushäiriöitä ja kurkkuvaivoja, yskää, unettomuutta, purukumia käytettäessä leukalihasten kipua ja laastareita käytettäessä myös ihoärsytystä. Lue pakkausseloste. Itsehoitolääke. Lyhyt versio 14.2.2023. Perustuu 02/2021 – 12/2021 päivitettyihin valmisteyhteenvetoihin.
Lisätiedot: Haleon Finland Oy, puh: 0800 77 40 80, sähköposti: mystory.nd@haleon.com Tavaramerkit ovat Haleonin omistamia tai sille myönnettyjä lisenssejä. ©2023 Haleon tai sen lisenssinantaja. PM-FI-NICOT-23-00021